Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lovinobaňa

Finančné zdravie
5,3
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,2
Bilancia bežného účtu
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy2,2 mil. €
Granty a transfery
40,3 %
Daňové príjmy
36,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
14,8 %
Nedaňové príjmy
8,3 %
Lovinobaňa
priemer obcí
Výdavky2,0 mil. €
Vzdelávanie
59,3 %
Všeobecné verejné služby
18,9 %
Ekonomická oblasť
10,3 %
Ochrana životného prostredia
5,5 %
Sociálne zabezpečenie
4,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
0,9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
0,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,1 %
Lovinobaňa
priemer obcí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto obci?
Hodnotiť    Komentovať
2,7
Celkové hodnotenie
2,7
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
2,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
2,8
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
3 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Marian Lenhard

nezávislý kandidát

starosta od 2.12.2006
História >
Základné informácie
Štatút:obec
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:obeclovinobana@stonline.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby