Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Budimír

Finančné zdravie
5,0
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,3
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy2,3 mil. €
Granty a transfery
58,3 %
Daňové príjmy
32,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,6 %
Nedaňové príjmy
3,7 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,5 %
Budimír
priemer obcí
Výdavky2,2 mil. €
Vzdelávanie
69,4 %
Všeobecné verejné služby
19,0 %
Ochrana životného prostredia
4,1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2,6 %
Ekonomická oblasť
1,6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1,0 %
Sociálne zabezpečenie
0,7 %
Obrana
0,2 %
Budimír
priemer obcí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto obci?
Hodnotiť    Komentovať
3,9
Celkové hodnotenie
4,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
2 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Vojtech Staňo

SMER-SD

starosta od 27.11.2010
História >
Základné informácie
Štatút:obec
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický kraj
E-mail:obecbudimir@netkosice.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby