Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Finančné zdravie
4,3
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,1
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,2
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Zobrazuje sa prvých 10 organizácií podľa výnosov z celkového počtu 33.
Príjmy106,8 mil. €
Daňové príjmy
50,4 %
Granty a transfery
24,2 %
Nedaňové príjmy
8,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,4 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8,2 %
Prešov
priemer miest
Výdavky99,9 mil. €
Vzdelávanie
41,1 %
Ekonomická oblasť
23,1 %
Všeobecné verejné služby
11,8 %
Sociálne zabezpečenie
7,1 %
Ochrana životného prostredia
5,6 %
Bývanie a občianska vybavenosť
4,2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4,1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,8 %
Obrana
0,3 %
Prešov
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,8
Celkové hodnotenie
3,8
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,7
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,9
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
19 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Andrea Turčanová

KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

primátor od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
E-mail:msu@presov.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby