Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice (magistrát)

Finančné zdravie
4,6
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,7
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy270,6 mil. €
Daňové príjmy
56,5 %
Granty a transfery
25,8 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9,1 %
Nedaňové príjmy
6,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,8 %
Košice (magistrát)
priemer miest
Výdavky245,0 mil. €
Vzdelávanie
41,2 %
Ekonomická oblasť
17,6 %
Ochrana životného prostredia
13,2 %
Všeobecné verejné služby
9,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,2 %
Sociálne zabezpečenie
4,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2,6 %
Obrana
0,3 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,0 %
Košice (magistrát)
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,6
Celkové hodnotenie
3,6
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,7
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,4
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
47 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Jaroslav Polaček

SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:
Kraj:Košický kraj
E-mail:kontakt@kosice.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby