Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Zverejnili sme finančné zdravie
samospráv za rok 2019
19. januára sme zverejnili finančné zdravie za mestá, obce a VÚC za rok 2019, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií

Vitajte na novom portáli o hospodárení miest, obcí a VÚC. Pridali sme nové funkcie a údaje, napríklad rozpočty jednotlivých samospráv alebo hospodárenie každej ich organizácie.

Stránka sa nachádza v pilotnej verzii, dostupnosť niektorých údajov a funkcií môže byť preto dočasne obmedzená. Ďalšie údaje a funkcie budeme postupne pridávať.

Finančné zdravie miest a obcí (2019)

Mestá

1 Svätý Jur
okres Pezinok
6,0
2 Dubnica nad Váhom
okres Ilava
5,9
3 Leopoldov
okres Hlohovec
5,9
 
 
139 Levoča
okres Levoča
4,2
140 Spišské Podhradie
okres Levoča
4,2
141 Myjava
okres Myjava
3,0

Mestské časti

1 Bratislava - Devínska Nová Ves
okres Bratislava IV
6,0
2 Košice - Krásna
okres Košice IV
5,9
3 Košice - Myslava
okres Košice II
5,9
 
 
37 Košice - Poľov
okres Košice II
4,5
38 Košice - Luník IX
okres Košice II
4,4
39 Bratislava - Devín
okres Bratislava IV
1,2

Obce

1 Abramová
okres Turčianske Teplice
6,0
2 Blatné Revištia
okres Sobrance
6,0
3 Bobrovček
okres Liptovský Mikuláš
6,0
 
 
2744 Malé Leváre
okres Malacky
2,6
2745 Luhyňa
okres Trebišov
2,3
2746 Dunajský Klátov
okres Dunajská Streda
2,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6

Hospodárenie samospráv spolu (2019)

Príjmy (v ekonomickej klasifikácii)8 341,1 mil. €
Daňové príjmy
44,9 %
Granty a transfery
34,1 %
Nedaňové príjmy
11,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,5 %
Výdavky (vo funkčnej klasifikácii) 7 625,3 mil. €
Vzdelávanie
39,6 %
Všeobecné verejné služby
16,8 %
Ekonomická oblasť
13,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,7 %
Sociálne zabezpečenie
7,1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6,0 %
Ochrana životného prostredia
5,2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
2,4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,4 %
Obrana
0,0 %
Bilancia bežného účtu (% príjmov)11 %
Celková zadlženosť (% príjmov)18 %
Finančné zdravie (0 - 6)5,2

Kto sme

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

O projekte

Hlavným účelom projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta, vyššieho územnosprávneho celku od roku 2006 a každej organizácie nimi zriadenej od roku 2010.

Ciele projektu

Veríme, že zvýšenie informovanosti prispeje k lepšiemu hospodáreniu jednotlivých obcí, keďže starostovia budú kvôli verejnej kontrole nútení hospodáriť efektívnejšie. Vďaka časovým radom si môže návštevník navyše porovnať snahu jednotlivých starostov o zlepšovanie hospodárenia.

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby