Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Finančné zdravie a výdavky krajov

Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
4,6
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
5,1
Výdavky339,9 mil. €
42,6 %
24,2 %
15,0 %
9,0 %
8,9 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
3,8
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
6,0
Výdavky284,9 mil. €
43,3 %
29,1 %
13,2 %
6,9 %
6,2 %
1,1 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
3,0
Výdavky403,9 mil. €
42,6 %
34,5 %
8,7 %
7,2 %
6,9 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
5,3
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
6,0
Výdavky287,2 mil. €
43,1 %
22,3 %
19,3 %
7,2 %
6,2 %
1,5 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
3,0
Výdavky372,9 mil. €
42,2 %
28,7 %
11,5 %
9,7 %
7,7 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
4,8
Výdavky374,0 mil. €
31,8 %
25,6 %
25,2 %
9,2 %
4,8 %
3,5 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
6,0
Výdavky256,0 mil. €
39,8 %
23,7 %
14,5 %
12,1 %
9,6 %
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,0
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky 60 dní po splatnosti
4,5
Výdavky551,0 mil. €
35,2 %
21,0 %
18,4 %
16,6 %
5,8 %
3,1 %
Legenda
Vzdelávanie
Ekonomická oblasť
Sociálne zabezpečenie
Všeobecné verejné služby
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Zdravotníctvo

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby