Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 345 664 €
Neobežný majetok
3 822 235 €
Obežný majetok
516 736 €
Časové rozlíšenie súčet
6 692 €
Pasíva
4 345 664 €
Vlastné imanie
79 904 €
Záväzky celkom
4 264 860 €
Časové rozlíšenie súčet
900 €
Výnosy
4 156 044 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
745 750 €
Výnosy z finančnej činnosti
21 €
Náklady
4 164 162 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 428 885 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
735 278 €
Zisk
-8 118 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-8 122 €
Adresa
Ulica:Jilemnického 1707/1
Obec:07501 Trebišov
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00035777
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1978
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby