Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
305 113 €
Neobežný majetok
286 837 €
Obežný majetok
18 276 €
Pasíva
305 113 €
Vlastné imanie
-2 640 €
Záväzky celkom
307 753 €
Výnosy
271 568 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
56 681 €
Výnosy z finančnej činnosti
214 887 €
Náklady
270 036 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
269 729 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
307 €
Zisk
1 532 €
Daň z príjmov
55 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 477 €
Príjmy256,2 tis. €
Granty a transfery
77,9 %
Nedaňové príjmy
22,1 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky252,0 tis. €
Tovary a služby
41,0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
39,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,7 %
Bežné transfery
6,0 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komárňanská 18/203
Obec:93201 Veľký Meder
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Meder
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00059030
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.1986
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby