Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 511 €
Obežný majetok
3 511 €
Pasíva
3 511 €
Vlastné imanie
-4 236 €
Záväzky celkom
7 747 €
Výnosy
148 196 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
32 299 €
Výnosy z finančnej činnosti
115 897 €
Náklady
149 972 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
149 244 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
729 €
Zisk
-1 776 €
Daň z príjmov
38 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 814 €
Príjmy149,2 tis. €
Granty a transfery
82,2 %
Nedaňové príjmy
17,8 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky148,7 tis. €
Tovary a služby
51,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,2 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. Odborárov 5
Obec:93521 Tlmače
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Tlmače
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00060861
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.5.1985
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby