Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 662 854 €
Neobežný majetok
1 447 017 €
Obežný majetok
215 181 €
Časové rozlíšenie súčet
657 €
Pasíva
1 662 854 €
Vlastné imanie
84 251 €
Záväzky celkom
1 569 119 €
Časové rozlíšenie súčet
9 484 €
Výnosy
2 282 938 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
412 495 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 870 442 €
Náklady
2 234 284 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 857 349 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
376 934 €
Zisk
48 654 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
48 654 €
Adresa
Ulica:Družstevná 25
Obec:05935 Batizovce
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00691861
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:10.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby