Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 171 677 €
Neobežný majetok
2 682 007 €
Obežný majetok
1 488 914 €
Časové rozlíšenie súčet
755 €
Pasíva
4 171 677 €
Vlastné imanie
1 873 606 €
Záväzky celkom
2 229 928 €
Časové rozlíšenie súčet
68 143 €
Výnosy
2 770 281 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
389 218 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
2 767 417 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 767 359 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
58 €
Zisk
2 864 €
Daň z príjmov
2 337 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
526 €
Adresa
Ulica:Sibírska 1
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17055385
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby