Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
19 476 449 €
Neobežný majetok
13 827 560 €
Obežný majetok
5 399 062 €
Časové rozlíšenie súčet
249 827 €
Pasíva
19 476 449 €
Vlastné imanie
-14 616 479 €
Záväzky celkom
32 169 991 €
Časové rozlíšenie súčet
1 922 937 €
Výnosy
43 554 270 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 792 522 €
Výnosy z finančnej činnosti
761 748 €
Náklady
34 566 486 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
34 564 633 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 854 €
Zisk
8 987 784 €
Daň z príjmov
28 236 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 959 547 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 581/2
Obec:97201 Bojnice
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17335795
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby