Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ISTRA CENTRUM

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
72 163 €
Obežný majetok
72 017 €
Časové rozlíšenie súčet
146 €
Pasíva
72 163 €
Vlastné imanie
3 949 €
Záväzky celkom
68 215 €
Výnosy
278 128 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
59 251 €
Výnosy z finančnej činnosti
218 877 €
Náklady
278 128 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
277 490 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
638 €
Príjmy275,2 tis. €
Granty a transfery
79,5 %
Nedaňové príjmy
20,5 %
ISTRA CENTRUM
priemer odvetvia*
Výdavky262,0 tis. €
Tovary a služby
42,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,6 %
Bežné transfery
0,4 %
ISTRA CENTRUM
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hradištná 43
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30810493
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:27.8.1992
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby