Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
120 289 €
Neobežný majetok
27 452 €
Obežný majetok
92 837 €
Pasíva
120 289 €
Vlastné imanie
99 597 €
Záväzky celkom
20 692 €
Výnosy
378 160 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
378 160 €
Náklady
373 132 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
372 041 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 091 €
Zisk
3 973 €
Daň z príjmov
1 055 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 028 €
Adresa
Ulica:Hollého 35
Obec:08301 Sabinov
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sabinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31719953
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:16.1.1996
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby