Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 382 057 €
Neobežný majetok
4 275 637 €
Obežný majetok
91 898 €
Časové rozlíšenie súčet
14 522 €
Pasíva
4 382 057 €
Vlastné imanie
1 218 929 €
Záväzky celkom
3 162 742 €
Časové rozlíšenie súčet
386 €
Výnosy
1 067 075 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 067 075 €
Náklady
1 066 275 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
979 124 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
87 151 €
Zisk
800 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
800 €
Adresa
Ulica:M. Corvina 1232/20
Obec:93201 Veľký Meder
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Meder
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34112502
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:14.12.1994
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby