Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 141 482 €
Neobežný majetok
2 012 375 €
Obežný majetok
129 092 €
Časové rozlíšenie súčet
15 €
Pasíva
2 141 482 €
Vlastné imanie
2 011 543 €
Záväzky celkom
129 939 €
Výnosy
226 883 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
210 921 €
Výnosy z finančnej činnosti
15 962 €
Náklady
224 263 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
219 236 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 027 €
Zisk
2 620 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 620 €
Adresa
Ulica:Mlynárska 4677/39
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34138561
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:15.4.1996
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby