Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DNV ŠPORT, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
95 169 €
Neobežný majetok
86 452 €
Obežný majetok
8 411 €
Časové rozlíšenie súčet
306 €
Pasíva
95 169 €
Vlastné imanie
-1 041 €
Záväzky celkom
15 994 €
Časové rozlíšenie súčet
80 216 €
Výnosy
199 604 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
199 604 €
Náklady
198 586 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
198 359 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
227 €
Zisk
1 018 €
Daň z príjmov
559 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
459 €
Adresa
Ulica:Vápencová 34
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35919264
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:2.2.2005
SK NACE:93 290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby