Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 519 999 €
Neobežný majetok
1 327 868 €
Obežný majetok
191 880 €
Časové rozlíšenie súčet
251 €
Pasíva
1 519 999 €
Vlastné imanie
10 520 €
Záväzky celkom
1 489 306 €
Časové rozlíšenie súčet
20 173 €
Výnosy
2 518 818 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
82 626 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 436 192 €
Náklady
2 518 997 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 471 660 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
47 336 €
Zisk
-179 €
Daň z príjmov
14 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-193 €
Adresa
Ulica:Komenského 1
Obec:91731 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36082058
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.3.1998
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby