Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov Klas n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
110 769 €
Neobežný majetok
72 239 €
Obežný majetok
38 531 €
Pasíva
110 769 €
Vlastné imanie
5 107 €
Záväzky celkom
87 601 €
Časové rozlíšenie súčet
18 062 €
Výnosy
722 699 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
332 256 €
Výnosy z finančnej činnosti
390 443 €
Náklady
723 235 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
721 197 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 038 €
Zisk
-536 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-536 €
Adresa
Ulica:Nám.sv.Cyrila a Metoda 6/8
Obec:92203 Vrbové
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vrbové
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36084166
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:22.5.2000
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby