Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

GEOTERM KOŠICE, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
17 586 291 €
Neobežný majetok
17 547 644 €
Obežný majetok
38 647 €
Pasíva
17 586 291 €
Vlastné imanie
12 124 588 €
Záväzky celkom
5 461 703 €
Výnosy
26 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 €
Náklady
20 931 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
20 841 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
90 €
Zisk
-20 905 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-20 905 €
Adresa
Ulica:Moldavská 12
Obec:04011 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice - Juh
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36210137
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:29.10.2001
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby