Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
119 309 321 €
Neobežný majetok
98 252 990 €
Obežný majetok
20 996 471 €
Časové rozlíšenie súčet
59 860 €
Pasíva
119 309 321 €
Vlastné imanie
69 862 922 €
Záväzky celkom
23 586 780 €
Časové rozlíšenie súčet
25 859 619 €
Výnosy
21 100 473 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 099 956 €
Výnosy z finančnej činnosti
517 €
Náklady
20 295 947 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
20 197 606 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
98 341 €
Zisk
804 526 €
Daň z príjmov
226 079 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
578 447 €
Adresa
Ulica:Priemyselná 10
Obec:92179 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:30 %
Základné údaje
IČO:36252484
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:7.1.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby