Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Letisko Piešťany, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 795 617 €
Neobežný majetok
21 328 151 €
Obežný majetok
458 227 €
Časové rozlíšenie súčet
9 239 €
Pasíva
21 795 617 €
Vlastné imanie
18 724 653 €
Záväzky celkom
2 703 299 €
Časové rozlíšenie súčet
367 665 €
Výnosy
1 418 048 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 418 048 €
Náklady
1 721 330 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 655 882 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
65 448 €
Zisk
-303 282 €
Daň z príjmov
599 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-303 881 €
Adresa
Ulica:Žilinská cesta 597/81
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:21 %
Základné údaje
IČO:36266906
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:52 230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby