Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

OZÓN Hanušovce, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 051 661 €
Neobežný majetok
1 345 399 €
Obežný majetok
1 704 434 €
Časové rozlíšenie súčet
1 828 €
Pasíva
3 051 661 €
Vlastné imanie
1 473 367 €
Záväzky celkom
1 578 294 €
Výnosy
2 266 567 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 266 567 €
Náklady
1 961 438 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 958 487 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 951 €
Zisk
305 129 €
Daň z príjmov
61 358 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
243 771 €
Adresa
Ulica:Rastislavova 98
Obec:04346 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hanušovce nad Topľou
Podiel:32 %
Základné údaje
IČO:36450758
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:0
Dátum vzniku:28.10.1997
SK NACE:38 210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby