Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
148 993 €
Neobežný majetok
73 476 €
Obežný majetok
75 517 €
Pasíva
148 993 €
Vlastné imanie
18 447 €
Záväzky celkom
130 546 €
Výnosy
329 860 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
329 860 €
Náklady
349 081 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
333 760 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 321 €
Zisk
-19 221 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-19 221 €
Adresa
Ulica:Tehelná 779
Obec:08701 Giraltovce
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Giraltovce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36460559
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:26.4.1999
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby