Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TATRY - TEPLO, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 024 765 €
Neobežný majetok
292 €
Obežný majetok
1 015 259 €
Časové rozlíšenie súčet
9 214 €
Pasíva
1 024 765 €
Vlastné imanie
-34 343 €
Záväzky celkom
1 012 757 €
Časové rozlíšenie súčet
46 351 €
Výnosy
124 115 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
123 437 €
Výnosy z finančnej činnosti
678 €
Náklady
111 531 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
108 701 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 830 €
Zisk
12 584 €
Daň z príjmov
3 299 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 285 €
Adresa
Ulica:Čukotka IV/77
Obec:05960 Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vysoké Tatry
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36486311
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:19.6.2003
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby