Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MEES, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 650 €
Obežný majetok
1 650 €
Pasíva
1 650 €
Vlastné imanie
1 529 €
Záväzky celkom
121 €
Výnosy
4 000 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 000 €
Náklady
3 640 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 508 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
132 €
Zisk
360 €
Daň z príjmov
76 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
284 €
Adresa
Ulica:Mierová 326/4
Obec:06801 Medzilaborce
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Medzilaborce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36496804
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:24.8.2004
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby