Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
151 465 €
Neobežný majetok
102 505 €
Obežný majetok
45 018 €
Časové rozlíšenie súčet
3 942 €
Pasíva
151 465 €
Vlastné imanie
15 444 €
Záväzky celkom
103 247 €
Časové rozlíšenie súčet
32 774 €
Výnosy
170 149 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
167 884 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 265 €
Náklady
167 439 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
164 421 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 018 €
Zisk
2 710 €
Daň z príjmov
556 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 154 €
Adresa
Ulica:ul. SNP 34
Obec:05361 Spišské Vlachy
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Vlachy
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36574627
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:27.11.2003
SK NACE:02 100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby