Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
908 891 €
Neobežný majetok
879 274 €
Obežný majetok
29 617 €
Pasíva
908 891 €
Vlastné imanie
540 880 €
Záväzky celkom
368 011 €
Výnosy
146 690 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
146 690 €
Náklady
158 419 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
158 253 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
166 €
Zisk
-11 729 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 729 €
Adresa
Ulica:Roľnícka 109
Obec:83107 Bratislava - Vajnory
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vajnory
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36772054
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:3.5.2007
SK NACE:70 220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby