Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí Rajecká dolina

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 118 915 €
Neobežný majetok
1 041 165 €
Obežný majetok
72 316 €
Časové rozlíšenie súčet
5 434 €
Pasíva
1 118 915 €
Vlastné imanie
152 974 €
Záväzky celkom
21 462 €
Časové rozlíšenie súčet
944 479 €
Výnosy
342 336 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
233 517 €
Výnosy z finančnej činnosti
108 819 €
Náklady
320 153 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
314 131 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 022 €
Zisk
22 183 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
22 183 €
Adresa
Ulica:Námestie SNP 29/1
Obec:01313 Rajecké Teplice
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Rajecké Teplice
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37805533
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:29.7.2009
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby