Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
19 889 €
Obežný majetok
19 777 €
Časové rozlíšenie súčet
111 €
Pasíva
19 889 €
Vlastné imanie
111 €
Záväzky celkom
19 777 €
Výnosy
270 067 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
30 222 €
Výnosy z finančnej činnosti
239 845 €
Náklady
269 955 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
239 733 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 222 €
Zisk
111 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
111 €
Príjmy30,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky239,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
64,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
24,7 %
Tovary a služby
10,3 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tatranská Lomnica 4/97
Obec:05960 Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vysoké Tatry
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37876902
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby