Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
7 778 704 €
Neobežný majetok
7 478 123 €
Obežný majetok
300 319 €
Časové rozlíšenie súčet
261 €
Pasíva
7 778 704 €
Vlastné imanie
-107 762 €
Záväzky celkom
7 881 217 €
Časové rozlíšenie súčet
5 249 €
Výnosy
5 291 842 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 497 903 €
Výnosy z finančnej činnosti
23 €
Náklady
5 308 792 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 796 205 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 512 587 €
Zisk
-16 950 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-16 954 €
Adresa
Ulica:Tatranská 25
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42093937
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2007
SK NACE:74 900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby