Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské múzeum Jelšava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 076 €
Neobežný majetok
3 865 €
Obežný majetok
211 €
Pasíva
4 076 €
Vlastné imanie
2 508 €
Záväzky celkom
1 568 €
Výnosy
20 268 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
75 €
Výnosy z finančnej činnosti
20 193 €
Náklady
19 774 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
19 405 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
369 €
Zisk
494 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
494 €
Príjmy75 
Nedaňové príjmy
100,0 %
Mestské múzeum Jelšava
priemer odvetvia*
Výdavky20,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,0 %
Tovary a služby
31,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,0 %
Kapitálové výdavky
2,5 %
Mestské múzeum Jelšava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie republiky 52
Obec:04916 Jelšava
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Jelšava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42186854
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:1.11.2009
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby