Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 539 €
Obežný majetok
3 539 €
Pasíva
3 539 €
Záväzky celkom
3 539 €
Výnosy
2 985 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 985 €
Náklady
2 985 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 985 €
Adresa
Ulica:Mesto Giraltovce, Dukelská 75
Obec:08701 Giraltovce
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Giraltovce
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42235405
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:4.5.2012
SK NACE:94 992 Činnosti záujmových organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby