Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
63 930 €
Neobežný majetok
61 777 €
Obežný majetok
2 152 €
Pasíva
63 930 €
Záväzky celkom
63 930 €
Výnosy
41 070 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 151 €
Výnosy z finančnej činnosti
39 919 €
Náklady
41 070 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
39 828 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 242 €
Príjmy1,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky39,4 tis. €
Tovary a služby
90,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
9,7 %
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Starý Smokovec 1
Obec:06201 Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vysoké Tatry
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42380103
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:0
Dátum vzniku:26.3.2014
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby