Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
65 €
Obežný majetok
65 €
Pasíva
65 €
Vlastné imanie
-127 €
Záväzky celkom
192 €
Výnosy
480 €
Výnosy z finančnej činnosti
480 €
Náklady
463 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
392 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
71 €
Zisk
17 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
17 €
Adresa
Ulica:Námestie SNP 1/29
Obec:01313 Rajecké Teplice
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Rajecké Teplice
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42387124
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:23.5.2014
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby