Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

T - services, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
475 273 €
Neobežný majetok
361 434 €
Obežný majetok
113 720 €
Časové rozlíšenie súčet
119 €
Pasíva
475 273 €
Vlastné imanie
398 367 €
Záväzky celkom
76 906 €
Výnosy
85 003 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
85 003 €
Náklady
77 812 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
77 030 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
782 €
Zisk
7 191 €
Daň z príjmov
650 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 541 €
Adresa
Ulica:Jašíkova 178
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:44228414
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:15.1.2009
SK NACE:47 789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Odvetvie:Veľkoobchod a maloobchod

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby