Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kamjana, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
33 788 €
Obežný majetok
33 238 €
Časové rozlíšenie súčet
549 €
Pasíva
33 788 €
Vlastné imanie
-9 675 €
Záväzky celkom
43 463 €
Výnosy
349 188 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
124 062 €
Výnosy z finančnej činnosti
225 127 €
Náklady
349 154 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
348 151 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 003 €
Zisk
34 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
34 €
Adresa
Ulica:Komenského 151/18
Obec:06801 Medzilaborce
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Medzilaborce
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:45738998
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:17.8.2012
SK NACE:87 900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby