Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Sereď, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 032 366 €
Neobežný majetok
2 925 613 €
Obežný majetok
105 061 €
Časové rozlíšenie súčet
1 692 €
Pasíva
3 032 366 €
Vlastné imanie
1 961 144 €
Záväzky celkom
382 226 €
Časové rozlíšenie súčet
688 996 €
Výnosy
545 893 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
545 893 €
Náklady
577 707 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
577 356 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
351 €
Zisk
-31 814 €
Daň z príjmov
2 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-31 816 €
Adresa
Ulica:Námestie republiky 1176/10
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:46439773
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.2012
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby