Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TSM Veľký Meder, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
743 961 €
Neobežný majetok
690 546 €
Obežný majetok
53 340 €
Časové rozlíšenie súčet
75 €
Pasíva
743 961 €
Vlastné imanie
375 857 €
Záväzky celkom
368 104 €
Výnosy
615 060 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
615 060 €
Náklady
718 050 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
707 204 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 846 €
Zisk
-102 990 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-102 990 €
Adresa
Ulica:Nezábudková 1671/1
Obec:93201 Veľký Meder
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Meder
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:46456201
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:10.12.2011
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby