Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lesy mesta Podolínec s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
78 002 €
Neobežný majetok
30 627 €
Obežný majetok
47 178 €
Časové rozlíšenie súčet
198 €
Pasíva
78 002 €
Vlastné imanie
29 115 €
Záväzky celkom
46 887 €
Časové rozlíšenie súčet
2 000 €
Výnosy
382 088 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
382 088 €
Náklady
365 888 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
365 633 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
255 €
Zisk
16 200 €
Daň z príjmov
3 724 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
12 476 €
Adresa
Ulica:Jozefa Smreka 468/3
Obec:06503 Podolínec
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Podolínec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:50332490
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.6.2016
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby