Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
191 887 €
Neobežný majetok
17 168 €
Obežný majetok
169 723 €
Časové rozlíšenie súčet
4 996 €
Pasíva
191 887 €
Vlastné imanie
18 870 €
Záväzky celkom
173 017 €
Výnosy
1 292 003 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
838 141 €
Výnosy z finančnej činnosti
453 862 €
Náklady
1 279 423 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 279 001 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
422 €
Zisk
12 580 €
Daň z príjmov
2 942 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 638 €
Adresa
Ulica:ul. Struhy 83
Obec:02302 Krásno nad Kysucou
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Krásno nad Kysucou
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:50631578
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2017
SK NACE:38 210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby