Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
105 472 €
Neobežný majetok
80 562 €
Obežný majetok
24 910 €
Pasíva
105 472 €
Vlastné imanie
65 024 €
Záväzky celkom
40 448 €
Výnosy
442 145 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
442 145 €
Náklady
372 636 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
372 410 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
226 €
Zisk
54 869 €
Daň z príjmov
14 640 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
69 509 €
Adresa
Ulica:Krížová Ves 51
Obec:05901 Krížová Ves
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišská Belá
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:51011255
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:6.9.2017
SK NACE:16 231 Výroba stavebnostolárska a tesárska
Odvetvie:Priemyselná výroba

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby