Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
83 502 €
Obežný majetok
83 090 €
Časové rozlíšenie súčet
412 €
Pasíva
83 502 €
Vlastné imanie
48 353 €
Záväzky celkom
35 149 €
Výnosy
157 944 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
157 944 €
Náklady
158 776 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
158 700 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
76 €
Zisk
-832 €
Daň z príjmov
222 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 054 €
Adresa
Ulica:Pri Rajčianke 2900/43
Obec:01001 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:65 %
Základné údaje
IČO:51110369
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:15.9.2017
SK NACE:70 220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby