Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
15 895 €
Neobežný majetok
15 626 €
Obežný majetok
269 €
Pasíva
15 895 €
Vlastné imanie
15 829 €
Záväzky celkom
66 €
Výnosy
1 000 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 000 €
Náklady
1 273 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 200 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
73 €
Zisk
-273 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-273 €
Adresa
Ulica:SNP 501/1
Obec:08301 Sabinov
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sabinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:51923424
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:24.8.2018
SK NACE:86 909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby