Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Šurany

Finančné zdravie
4,9
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
5,4
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy12,0 mil. €
Daňové príjmy
39,5 %
Granty a transfery
29,8 %
Nedaňové príjmy
29,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0,2 %
Šurany
priemer miest
Výdavky11,7 mil. €
Vzdelávanie
25,2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
22,2 %
Sociálne zabezpečenie
13,0 %
Všeobecné verejné služby
10,0 %
Ekonomická oblasť
8,2 %
Ochrana životného prostredia
6,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6,4 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6,0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,1 %
Šurany
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,2
Celkové hodnotenie
5,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,1
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
2,6
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
3 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Marek Oremus

SMER-SD

primátor od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
E-mail:msu@surany.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby