Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gbely

Finančné zdravie
4,6
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
3,3
Dlhová služba
4,0
Bilancia bežného účtu
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy5,8 mil. €
Daňové príjmy
44,8 %
Granty a transfery
38,7 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
6,5 %
Nedaňové príjmy
6,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,0 %
Gbely
priemer miest
Výdavky5,6 mil. €
Vzdelávanie
44,4 %
Všeobecné verejné služby
21,3 %
Sociálne zabezpečenie
11,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
8,0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,8 %
Ochrana životného prostredia
3,6 %
Ekonomická oblasť
2,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,9 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,1 %
Obrana
0,0 %
Gbely
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Jozef Hazlinger

nezávislý kandidát

primátor od 2.12.2006
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
E-mail:primator@gbely.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby