Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Rimavská Sobota

Finančné zdravie
4,8
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,8
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,6
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy22,6 mil. €
Daňové príjmy
48,3 %
Granty a transfery
34,5 %
Nedaňové príjmy
14,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,6 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0,2 %
Rimavská Sobota
priemer miest
Výdavky21,6 mil. €
Vzdelávanie
44,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
14,5 %
Všeobecné verejné služby
14,1 %
Ekonomická oblasť
8,2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6,9 %
Ochrana životného prostredia
5,8 %
Sociálne zabezpečenie
3,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,3 %
Obrana
0,0 %
Rimavská Sobota
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,1
Celkové hodnotenie
4,3
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,9
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,3
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
5 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Jozef Šimko

nezávislý kandidát

primátor od 27.11.2010
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:mesto@rimavskasobota.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby