Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hriňová

Finančné zdravie
5,0
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,6
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy6,4 mil. €
Daňové príjmy
58,7 %
Granty a transfery
26,1 %
Nedaňové príjmy
9,9 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
2,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,4 %
Hriňová
priemer miest
Výdavky6,4 mil. €
Vzdelávanie
45,4 %
Všeobecné verejné služby
26,4 %
Ekonomická oblasť
10,5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
4,4 %
Sociálne zabezpečenie
4,0 %
Ochrana životného prostredia
3,0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,2 %
Hriňová
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Stanislav Horník

nezávislý kandidát

primátor od 27.11.2010
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Detva
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:mestskyurad@hrinova.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby