Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sliač

Finančné zdravie
5,3
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,6
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy5,7 mil. €
Daňové príjmy
46,3 %
Granty a transfery
34,3 %
Nedaňové príjmy
11,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
2,1 %
Sliač
priemer miest
Výdavky5,0 mil. €
Vzdelávanie
49,4 %
Všeobecné verejné služby
19,8 %
Bývanie a občianska vybavenosť
14,3 %
Ochrana životného prostredia
5,1 %
Ekonomická oblasť
4,1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3,8 %
Sociálne zabezpečenie
2,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,9 %
Obrana
0,4 %
Sliač
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Ľubica Balgová

nezávislý kandidát

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:msu@sliac.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby