Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sobrance

Finančné zdravie
4,4
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,4
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,2
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy9,8 mil. €
Granty a transfery
50,0 %
Daňové príjmy
33,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,7 %
Nedaňové príjmy
6,0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,4 %
Sobrance
priemer miest
Výdavky9,1 mil. €
Vzdelávanie
40,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
21,4 %
Všeobecné verejné služby
14,9 %
Ochrana životného prostredia
11,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3,6 %
Ekonomická oblasť
3,1 %
Sociálne zabezpečenie
2,8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,9 %
Sobrance
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,3
Celkové hodnotenie
3,7
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
2,7
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,7
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
2 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Pavol Džurina

nezávislý kandidát

primátor od 21.6.2008
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Sobrance
Kraj:Košický kraj
E-mail:primator@sobrance.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby